Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - konkurs Erasmus+ 2014

 

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” stanowi dodatkowe źródło dofinansowania projektów dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach konkursu wniosków 2014 r.
W ramach niniejszego projektu dofinansowanie otrzymują wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową konkursu wg listy rankingowej.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Do grupy tej zaliczają się: nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach, którzy są zatrudnieni w polskich placówkach oświatowych zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich II stopnia. W ramach projektu, każdy uczestnik projektu będzie uczestniczył w jednej zagranicznej mobilności. W ramach projektu uczestnicy otrzymają dofinansowanie, na udział w następujących formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+:

  • działalność dydaktyczna (teaching assignmet) : działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich
  • szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą
  • job shadowing

Mobilności ponadnarodowe będą trwać od 2 do 60 dni (bez okresu podróży) i mogą się odbywać do następujących krajów: kraje członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Lichtenstein, Islandia, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM).

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt jest finansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wniosek numer: 2014-1- PL01-KA101- 001493
Tytuł: Jestem kreatywnym nauczycielem języka obcego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wyżej wymieniony wniosek umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2014, w dniu 15.12.2014 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Numer Umowy: POWERSE-2014- 1-PL01- KA101-001493
Numer projektu: 2014-1- PL01-KA101- 001493
Czas trwania: 24
Data rozpoczęcia: 2014-12- 31
Data zakończenia: 2016-12- 30
Projekt: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Typ działania: szkolenie kadry/pracowników za granicą – odbyte szkolenie od 20.07.15r. do 31.07.15r.
Wymagania: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, dodatkowo: dokument Europass Mobility


Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz